Κεντρική   Επικοινωνία
Intzeidis Consulting
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023
Κεντρική > Εισαγωγή
  
Εισαγωγή

Η διεθνοποίηση του ανταγωνισμού δεν αποτελεί μόνο θέμα για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μια πραγματικότητα της καθημερινής οικονομικής ζωής με την οποία έρχονται αντιμέτωπες ολοένα και συχνότερα ακόμη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι, προς το παρόν, ανεκμετάλλευτες οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν σε άλλες αγορές θα έπρεπε να αποτελούν κίνητρο για τον μελλοντικό προσανατολισμό ορισμένων επιχειρήσεων και την ανεύρεση νέων αγορών. Η γεωγραφική θέση, το μέγεθος και η υποδομή των logistics της αγοράς αποτελούν γνωρίσματα τα οποία καθιστούν τη Γερμανία έναν πολλά υποσχόμενο προορισμό για την επέκταση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, παρά τα αρκετά πλεονεκτήματα που υπόσχεται η γερμανική αγορά για τον έλληνα εξαγωγέα και επιχειρηματία, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες, όπως:

  • Περιορισμένος χρόνος των εκάστοτε τμημάτων διεύθυνσης για την ενασχόληση με τη
    διαδικασία εξαγωγών και εισαγωγών.
  • Ελλιπής γνώση της αγοράς και γλώσσας καθώς και της γερμανικής επιχειρηματικής
    νοοτροπίας.
  • Επιλογή του σωστού επιχειρηματικού συνεργάτη.
  • Προσαρμογή προϊόντων σε εξειδικευμένες ανάγκες.
  • Δυσκολία στην παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales service).
  • Περιορισμένες επαφές με διανομείς, εμπόρους, εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Κεντρική | Όροι Χρήσεως | Επικοινωνία | Imprint | Δήλωση προστασίας δεδομένων
Copyright © 2006 - 2023 Intzeidis Consulting. All Rights Reserved.
c/o Combinat 56 GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München, Tel.: + 49 (0) 89 30002077, Fax: + 49 (0) 89 30002079, E-Mail: Office@Intzeidis.de
Website by Theratron